Zásady ochrany osobných údajov

Zbieranie údajov a ich použitie

Cestajemojciel.sk zhromažďuje informácie od našich používateľov na niekoľkých miestach webovej stránky. Ak sa rozhodnete ponúknuť svoju e-mailovú adresu, meno, adresu, telefón alebo napísať komentár, tieto informácie ukladáme v databáze cestovného ruchu a budú k dispozícii zariadeniam cestovného ruchu. Môžu vám byť zasielané informácie o súťažiach, prieskumoch, špeciálnych ponukách alebo bulletiny. S ohľadom na súkromie našich používateľov predstavujeme možnosť neprijímať tieto typy komunikácie. Pozrite si našu možnosť odhlásenia nižšie.

Súbory Cookie

Súbor cookie je časť údajov uložená na pevnom disku používateľa, ktorá obsahuje informácie o používateľovi. Používanie súboru cookie nie je žiadnym spôsobom spojené s osobnými údajmi na našej stránke. Napríklad, nastavením súboru cookie na našej stránke by sa používateľ nemusel prihlasovať heslom viac ako raz, čím by sa mu ušetril čas strávený na tejto stránke. Ak používateľ odmietne súbor cookie, môže naďalej používať našu stránku. Jedinou nevýhodou je, že používateľ bude v niektorých oblastiach našej stránky obmedzený. Súbory cookie nám tiež umožňujú sledovať a zacieliť na záujmy používateľov, aby sme zlepšili používateľskú skúsenosť..

IP adresy

IP adresy používame na analýzu trendov, správu stránky, sledovanie pohybu používateľov na stránke a zhromažďovanie širokých demografických informácií na súhrnné použitie. IP adresy nie sú prepojené s osobne identifikovateľnými informáciami.

Odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Upozorňujeme, že stránka Cestajemojciel.sk nezodpovedá za spôsoby ochrany súkromia iných webových stránok. Odporúčame našim používateľom, aby si po opustení našej stránky prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej lokality, ktorá zhromažďuje osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na informácie zhromaždené touto webovou stránkou.

Ankety a súťaže

Táto stránka môže z času na čas vyžadovať informácie od používateľov prostredníctvom prieskumov alebo súťaží. Účasť v týchto prieskumoch alebo súťažiach je úplne dobrovoľná a používateľ má preto možnosť voľby, či tieto informácie zverejní alebo nie. Počas registrácie je používateľ povinný uviesť svoje kontaktné údaje (ako je meno a e-mailová adresa). Ďalšie požadované informácie môžu zahŕňať kontaktné informácie (telefónne číslo) a demografické informácie (napríklad PSČ, vek). Kontaktné údaje budú použité na informovanie víťazov a udeľovanie cien. Budeme tiež zdieľať kontaktné informácie so spoločnosťami, ktoré sú s nami partnermi v súťažiach. Informácie z prieskumu sa použijú na účely monitorovania alebo zlepšenia používania.

Špeciálne ponuky

Príležitostne môžeme zasielať informácie o produktoch, službách, špeciálnych ponukách a novinky na e-mailové adresy zhromaždené na stránke. S ohľadom na súkromie našich používateľov predstavujeme možnosť neprijímať tieto typy komunikácie. Pozrite si našu možnosť odhlásenia nižšie. (V prípade, ak takéto informácie začneme zasielať)

Oprava/Aktualizácia osobných informácií

Ak sa zmenia osobné identifikačné údaje používateľa (napríklad PSČ) alebo ak používateľ už našu službu nechce využívať, budeme sa snažiť poskytnúť spôsob, ako opraviť, aktualizovať alebo odstrániť osobné údaje tohto používateľa, ktoré nám boli poskytnuté.

Odhlásenie sa

Používatelia, ktorí si už neželajú dostávať newsletter alebo propagačné materiály od partnerov sa môžu odhlásiť z prijímania týchto oznámení odpovedaním na odhlásenie v predmete e-mailu.

Upozornenia na zmeny

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, tieto zmeny zverejníme na našej stránke ochrany osobných údajov, aby naši používatelia vždy vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak nejaké existujú, ich zverejníme. Ak sa kedykoľvek rozhodneme použiť osobné identifikačné údaje iným spôsobom, ako bol uvedený v čase ich zhromažďovania, upozorníme na to používateľov e-mailom. Používatelia budú mať na výber, či ich informácie použijeme týmto odlišným spôsobom. Informácie použijeme v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, podľa ktorých boli informácie zhromaždené.