Krajiny, ktoré som navštívila

Rakúsko
Belgicko
Bona a Hercegovina
Chorvátsko
Česká republika
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Taliansko
Macedónsko
Čierna Hora
Holandsko
Poľsko
Rumunsko

San Maríno
Srbsko
Slovensko
Slovinsko
Švajčiarsko
Kambodža
India
Indonézia
Izrael
Malajzia
Barma
Nepál
Singapur
Thajsko